Artykuły:
Historia Katedry Teorii i Filozofii Prawa
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 575 - 586
Pobierz artykuł PDF
O dwóch nietypowych koncepcjach normy oraz o ryzyku związanym z zewnętrzną integracją prawoznawstwa
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 587 - 602
Pobierz artykuł PDF
Postanalityczna teoria i filozofia prawa. Nowe szanse, nowe zagrożenia?
Przegląd Prawa i Administracji, Postanalityczna filozofia prawa, Strony 21 - 43
Pobierz artykuł PDF
Stosunki gospodarcze jako dziedzina współpracy nauk prawnych i ekonomicznych. Uwagi z perspektywy analitycznej teorii prawa
Przegląd Prawa i Administracji, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Strony 113 - 131
Pobierz artykuł PDF
Systemowość prawa wobec konfliktów społecznych
Przegląd Prawa i Administracji, Systemowość prawa, Strony 73 - 88
Pobierz artykuł PDF
Polityczność nauki prawa i praktyki prawniczej — wprowadzenie
Przegląd Prawa i Administracji, Polityczność nauki prawa i praktyki prawniczej, Strony 9 - 11
Pobierz artykuł PDF
Czy koniec teorii prawa?
Prawo, Czy koniec teorii prawa?, Strony 13 - 38
Pobierz artykuł PDF
Acheiropoietos jako prototyp wizerunku?
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 17, 2014, Strony 336 - 346
Pobierz artykuł PDF
Głos Artysty, czyli o strategii i sytuacji artystycznej
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 18, 2014, Strony 306 - 311
Pobierz artykuł PDF
Theses to the fuss about principles
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 21, 2016, Strony 112 - 122
Pobierz artykuł PDF
Założenie racjonalnego prawodawcy w polskiej debacie teoretycznoprawnej. Punkt wyjścia i jego krytyka
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 21-34
Pobierz artykuł PDF
Pojęciowe uwarunkowania badań nad związkami prawa i polityki
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 11-19
Pobierz artykuł PDF
Dogmatyka prawa wobec politycznej opresji. Czy historia myśli prawnej może nas czegoś nauczyć?
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 201-215
Pobierz artykuł PDF
Czy powinniśmy wyodrębniać prawo gospodarcze? Powrót do dyskusji
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 57-68
Pobierz artykuł PDF