Artykuły:
Przesłanki prawomocności decyzji interpretacyjnych w teorii wykładni Jerzego Wróblewskiego
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 603 - 627
Pobierz artykuł PDF
Założenie spójności semantycznej systemu prawa w klaryfikacyjnej teorii wykładni
Przegląd Prawa i Administracji, Postanalityczna filozofia prawa, Strony 209 - 233
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie
Przegląd Prawa i Administracji, Systemowość prawa, Strony 11 - 16
Pobierz artykuł PDF
Filozoficzne przesłanki pojmowania systemowości prawa w teorii wykładni Jerzego Wróblewskiego
Przegląd Prawa i Administracji, Systemowość prawa, Strony 219 - 249
Pobierz artykuł PDF
Czy koniec teorii prawa?
Prawo, Czy koniec teorii prawa?, Strony 13 - 38
Pobierz artykuł PDF
Wykładnia prawa jako działanie optymalizacyjne
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 79-94
Pobierz artykuł PDF