Artykuły:
Europejskie prawo publiczne i prawo prywatne wobec państwa narodowego
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 47 - 65
Pobierz artykuł PDF
Aspekt systemowy i aksjologiczny „procedur”
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 109 - 127
Pobierz artykuł PDF
Sprawiedliwość jako wartość prawa prywatnego UE. W stronę wspólnego społeczeństwa?
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 25 - 44
Pobierz artykuł PDF
Publicyzacja prawa prywatnego — prywatyzacja prawa publicznego w kontekście rozważań nad prawem europejskim
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 11 - 36
Pobierz artykuł PDF
Procedura jako sposób rozwiązywania sporów i legitymizacji w procesach integracji europejskiej
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 11 - 30
Pobierz artykuł PDF
Solidarność i dobro wspólne — kilka uwag w kontekście rozważań o metodach rozwiązywania sporów międzypaństwowych na przykładzie Unii Europejskiej
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 11 - 25
Pobierz artykuł PDF
Dysocjacja jako hard case w systemie prawa karnego materialnego
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 11 - 23
Pobierz artykuł PDF
Historia Katedry Teorii i Filozofii Prawa
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 575 - 586
Pobierz artykuł PDF
Aksjologia procedur Unii Europejskiej. Szkic problemu
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 641 - 654
Pobierz artykuł PDF
Czy potrzebne jest neuroprawo? T. Matthias Spranger editor, International Neurolaw. A  comparative analysis, Springer Heidelberg Dordrecht- London-New York 2012, ss. 424
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 245 - 256
Pobierz artykuł PDF
Znęcanie nad zwierzęciem w doktrynie prawa karnego i w orzecznictwie sądowym — kilka uwag tytułem wstępu do rozważań o prawnej ochronie zwierząt
Przegląd Prawa i Administracji, Prawna ochrona zwierząt, Strony 9 - 16
Pobierz artykuł PDF
Okrucieństwo wobec zwierząt z punktu widzenia psychologii i filozofii — zarys problemu
Przegląd Prawa i Administracji, Prawna ochrona zwierząt, Strony 31 - 44
Pobierz artykuł PDF
Rola deontologii weterynaryjnej w ochronie zwierząt i ich praw
Przegląd Prawa i Administracji, Prawna ochrona zwierząt, Strony 127 - 139
Pobierz artykuł PDF
The derivative concept of legal interpretation in EU law
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 131 - 144
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: How can neurolaw contribute to lawyers? Review of T. Matthias Spranger editor, International Neurolaw. A  comparative analysis, Springer-Heidelberg- Dordrecht-London-New York 2012, pp. 424
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 34, 2014, Strony 137 - 145
Pobierz artykuł PDF
Przemoc a kobiety w ujęciu feministycznym. Wybrane problemy
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 7, 2016, Strony 57 - 73
Pobierz artykuł PDF
Zaniedbanie dziecka w ujęciu prawnym
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 367-379
Pobierz artykuł PDF
Edukacja autorytarna. O przemocy symbolicznej w szkole
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 217-225
Pobierz artykuł PDF
Problem winy umyślnej przy przestępstwie znęcania się nad zwierzętami
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 11-23
Pobierz artykuł PDF
Zwierzęta jako ofiary przemocy domowej
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 27-43
Pobierz artykuł PDF