Artykuły:
Spór wokół rozumienia obejścia prawa w kontekście dyskusji nad autonomią prawa podatkowego względem prawa cywilnego
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 63 - 72
Pobierz artykuł PDF
Etnocentryzm jako postawa badawcza
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 169 - 184
Pobierz artykuł PDF
Kultura prawnicza jako praxis: o sprawczym działaniu
Przegląd Prawa i Administracji, Postanalityczna filozofia prawa, Strony 85 - 100
Pobierz artykuł PDF
Polityczność nauki prawa i praktyki prawniczej — wprowadzenie
Przegląd Prawa i Administracji, Polityczność nauki prawa i praktyki prawniczej, Strony 9 - 11
Pobierz artykuł PDF
Era prawodawców czy era tłumaczy? O dylemacie wyboru roli interpretatora
Prawo, Czy koniec teorii prawa?, Strony 163 - 178
Pobierz artykuł PDF
Rola prawnika jako argument w obronie etyki kodeksowej
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 43-54
Pobierz artykuł PDF
Polityczność w praktyce orzeczniczej — w rozmowach o państwie prawa z Ewą Łętowską, Andrzejem Zollem, Andrzejem Wróblem
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 21-37
Pobierz artykuł PDF
Banalność zła jako problem moralnej odpowiedzialności w dyskursie prawniczym
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 145-162
Pobierz artykuł PDF
Teatralność procesu sądowego: kilka uwag o profesjonalizmie
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 227-240
Pobierz artykuł PDF