Artykuły:
Odyseje abstrakcji. Kilka uwag o abstrakcji i duchowości
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 18, 2014, Strony 71 - 91
Pobierz artykuł PDF
Humor i sztuka. Uwagi typkologiczne
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 19, 2015, Strony 6 - 24
Pobierz artykuł PDF
Zawoalowana i bezpośrednia. Uwagi o feminoświatach Marii Pinińskiej-Bereś i Ewy Partum
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 25, 2018, Strony 108 - 135
Pobierz artykuł PDF
Impied and direct. Remarks on Femino-worlds of Maria Pinińska-Bereś and Ewa Partum
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 25, 2018 (wersja angielska), Strony 108 - 135
Pobierz artykuł PDF
Niebezsporne związki: niektóre relacje sztuki konceptualnej i performansu część pierwsza
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 26, 2018, Strony 74 - 83
Pobierz artykuł PDF
Non-indisputable relations: selected relations of conceptual art and performance part one
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 26, 2018 (wersja angielska), Strony 74 - 83
Pobierz artykuł PDF
Mity. Kilka tropów
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 27, 2019, Strony 50 - 66
Pobierz artykuł PDF