Artykuły:
„Obrazowość” poetycka. Notatki o niektórych twórcach i przejawach
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 20, 2015, Strony 122 - 139
Pobierz artykuł PDF
Mirka Szychowiak – Trzy wolności
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 20, 2015, Strony 330 - 337
Pobierz artykuł PDF
Wróć do mnie w dzień sądu... Opresja, rozpad, utrata. Obrazy emocji w poezji Izabeli Kawczyńskiej
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 16, 2013, Strony 166 - 172
Pobierz artykuł PDF
Obserwacja, pamięć, obraz. O wierszach Wioletty Grzegorzewskiej
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 17, 2014, Strony 162 - 169
Pobierz artykuł PDF
Puste miejsce po. Powrót do wierszy Jacka Bieruta
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 18, 2014, Strony 278 - 282
Pobierz artykuł PDF
Nie do śmiechu... Wokół kwestii humoru w poezji współczesnej
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 19, 2015, Strony 146 - 159
Pobierz artykuł PDF
Za zasłoną - by być... Wybór i jego konsekwencje
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 19, 2015, Strony 210 - 213
Pobierz artykuł PDF
Krzysztof Śliwka, czyli "wierność muzyce buntu"
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 21, 2016, Strony 296 - 307
Pobierz artykuł PDF
Trudna sztuka skowytu
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 22, 2016, Strony 234 - 239
Pobierz artykuł PDF
Wobec nadmiaru. Pomiędzy odczuciem, a analizą tekstu
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 23, 2017, Strony 232 - 243
Pobierz artykuł PDF
"Śmiertelne wydłubywanie słów". O twórczości Zygmunta Krukowskiego
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 24, 2017, Strony 158 - 191
Pobierz artykuł PDF
Metafizyczność literatury. Przypadek Antoniego Matuszkiewicza
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 25, 2018, Strony 242 - 253
Pobierz artykuł PDF
Metaphysics of literature. The case of Antoni Matuszkiewicz
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 25, 2018 (wersja angielska), Strony 240 - 251
Pobierz artykuł PDF
„Żeby wierszowi chodziło o życie”. Liryka Bogusława Kierca
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 26, 2018, Strony 204 - 219
Pobierz artykuł PDF
‘So that finally it is all about life in poetry’. Lyrics by Bogusław Kierc
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 26, 2018 (wersja angielska), Strony 204 - 219
Pobierz artykuł PDF
Twarze poezji. Praca nad obrazem
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 27, 2019, Strony 266 - 278
Pobierz artykuł PDF