Artykuły:
Polski feminizm – paradygmaty
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 25, 2018, Strony 194 - 241
Pobierz artykuł PDF
Polish feminism - paradigms
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 25, 2018 (wersja angielska), Strony 192 - 239
Pobierz artykuł PDF