Artykuły:
Neoawangarda, wprowadzenie do sztuki współczesnej
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 12, 2011, Strony 6 - 30
Pobierz artykuł PDF
Neoawangarda; wprowadzenie do sztuki współczesnej
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 17, 2014, Strony 28 - 47
Pobierz artykuł PDF
Zejście z cokołu. Sztuka jako żart. Od Francisa Picabii do Maurizio Cattelana
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 19, 2015, Strony 64 - 88
Pobierz artykuł PDF
Polityka globalnego świata sztuki
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 21, 2016, Strony 20 - 34
Pobierz artykuł PDF
Nowoczesność w refleksji nad sztuką
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 22, 2016, Strony 6 - 18
Pobierz artykuł PDF
Sztuka wysoka i niska
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 23, 2017, Strony 6 - 27
Pobierz artykuł PDF
Estetyka wobec feminizmu
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 25, 2018, Strony 40 - 66
Pobierz artykuł PDF
Esthetics towards feminism
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 25, 2018 (wersja angielska), Strony 40 - 66
Pobierz artykuł PDF
Performatywny charakter estetyki
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 26, 2018, Strony 32 - 50
Pobierz artykuł PDF
Performative character of aesthetics
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 26, 2018 (wersja angielska), Strony 32 - 49
Pobierz artykuł PDF
Podział świata sztuki i jego zniesienie
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 27, 2019, Strony 68 - 87
Pobierz artykuł PDF