Artykuły:
Możliwości interpretacji sztuki akcyjnej
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 23, 2017, Strony 70 - 101
Pobierz artykuł PDF