Artykuły:
Czy sztuka abstrakcyjna może być performatywna?
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 18, 2014, Strony 134 - 146
Pobierz artykuł PDF