Artykuły:
Antropologiczne podstawy estetyki w twórczości Marii Gołaszewskiej
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 17, 2014, Strony 262 - 281
Pobierz artykuł PDF