Artykuły:
Zaśpiew aforyzmu. Fryderyka Nietzschego myślenie muzyki
Studia Philosophica Wratislaviensia, 11, 2016, z. 2, Strony 57 - 64
Pobierz artykuł PDF
Zagadnienie kultury w filozofii Martina Heideggera: grecka fysis a kultura współczesna
Prace Kulturoznawcze, Kultura jako cultura, Strony 109 - 126
Pobierz artykuł PDF
Etos i estetyka muzyki black metalowej
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 17, 2014, Strony 94 - 123
Pobierz artykuł PDF