Artykuły:
Funology — homo ludens i homo faber w projektowaniu interakcji
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 13–14, 2012, Strony 178 - 199
Pobierz artykuł PDF
Generatywne początki sztuki cyfrowej
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 22, 2016, Strony 56 - 69
Pobierz artykuł PDF