Artykuły:
Dobro Wolność zabawy, czyli o kulturze i cywilizacji w aspekcie konieczności
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 13–14, 2012, Strony 46 - 71
Pobierz artykuł PDF