Artykuły:
Spektakl ciała — akt w polskiej fotografii
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 15, 2013, Strony 204 - 224
Pobierz artykuł PDF
Cywilizacja spektaklu — profanacje i gra zmysłów
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 13–14, 2012, Strony 200 - 216
Pobierz artykuł PDF
OBRAZY NA WYGNANIU? Literackie reinterpretacje dzieł malarskich
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 20, 2015, Strony 122 - 157
Pobierz artykuł PDF
Die Abstraktion in der modernen Kunst – Bild- „Motiv“ oder künstlerische Strategie?
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 18, 2014, Strony 112 - 131
Pobierz artykuł PDF
Humor jako element strategii artystycznej - Erwi Wurn i jego dzieła
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 19, 2015, Strony 130 - 144
Pobierz artykuł PDF
Przemycanie sensu - kilka uwag o przekładzie. Na marginesie tłumaczenia książki Bettiny Wöhrmann Biel
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 19, 2015, Strony 238 - 245
Pobierz artykuł PDF
Antyspektakl i inne formy artystycznych zmagań ze spektakularnością
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 23, 2017, Strony 28 - 45
Pobierz artykuł PDF
Artystyczne gry ze śmiercią we współczesnej sztuce
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 24, 2017, Strony 18 - 35
Pobierz artykuł PDF
Problem nagości, tożsamości i dorastania w dziełach współczesnych artystek
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 25, 2018, Strony 68 - 87
Pobierz artykuł PDF
The problem of nudity, identity and growing up in works of contemporary women artists
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 25, 2018 (wersja angielska), Strony 68 - 87
Pobierz artykuł PDF
Dzieło jako zdarzenie – performans rekonstruowany w wyobraźni
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 26, 2018, Strony 52 - 71
Pobierz artykuł PDF
Work of art as an event – performance restructured in imagination
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 26, 2018 (wersja angielska), Strony 52 - 71
Pobierz artykuł PDF