Artykuły:
Estetyka in statu nascendi
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 207 - 208
W kręgu pojęć wizualnych. Kategoria disegno
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 149 - 163
Estetyka wobec nadmiaru czyli jak pisać z niedoborem o nadmiarze
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 171 - 176
Pobierz artykuł PDF
Malarstwo jako specyficzna forma poznania na przykładzie obrazu Michelangela Merisi da Caravaggio Powołanie świętego Mateusza
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 143 - 154
Pobierz artykuł PDF
The Anthropology of Picture. The Reason to History of Picture
Studia Philosophica Wratislaviensia, Supplementary Volume, English Edition 2012, Strony 267 - 272
Pobierz artykuł PDF
Od redakcji
Lectiones & Acroases Philosophicae, 2, 2009, Matematyka, filozofia, sztuka, Strony
Czy istnieje estetyka matematyczna? Kilka uwag na marginesie sporu
Lectiones & Acroases Philosophicae, 2, 2009, Matematyka, filozofia, sztuka, Strony
Fotografia jako próba odrealnienia przedmiotu przedstawienia
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 15, 2013, Strony 122 - 146
Pobierz artykuł PDF
IMMERSYJNY PLAC ZABAW. Gra jako dromenon
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 13–14, 2012, Strony 326 - 340
Pobierz artykuł PDF
Czy nowe media są faktycznie nowe? Kilka uwag na marginesie sporu o definicję nowych mediów
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 12, 2011, Strony 296 - 315
Pobierz artykuł PDF
Najnowsze nowe media i stare nowe media / Spór o definicję nowych mediów
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 22, 2016, Strony 20 - 39
Pobierz artykuł PDF
Leonardo północy. O estetyce Albrechta Dürera
Studia Philosophica Wratislaviensia, Studia Philosophica Wratislaviensia, Strony 61-69
Pobierz artykuł PDF