• ‘Inhabit’ of Janine Antoni as a metaphor of female creation

‘Inhabit’ of Janine Antoni as a metaphor of female creation

Edyta Janiak
Google Scholar Edyta Janiak
Publikacja:

Abstrakt

‘Inhabit’ of Janine Antoni as a metaphor of female creation


The article aims to present the figure of contemporary artist Janine Antoni by discussing her most important performances. The author of the article pays particular attention to Antoni’s work Inhabit, which she interprets and analyzes in the spirit of arachnology. This strategy intends to present Inhabit as a kind of metaphor of feminine creativity.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.