• Metafizyczność literatury. Przypadek Antoniego Matuszkiewicza

Metafizyczność literatury. Przypadek Antoniego Matuszkiewicza

Karol Maliszewski
Google Scholar Karol Maliszewski
Publikacja:

Abstrakt

Spirituality of Literature. A Case of Antoni Matuszkiewicz

The author in his sketch describes the early lyrics of Antoni Matuszkiewicz. He emphasizes that what has been modernist in them, the avant-garde shape of the poem, has been marked by a special spiritual fervor, as if Matuszkiewicz tried to reconcile in a single record a revealing metaphor with something eternal, with something what seems like a mystical spiritual formation. Matuszkiewicz, in a dispute over poetry, is on the side of those who believe in a substantial image of the world and, hence, the metaphysical nature of literature.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.