Feministyczne gry z autobiografią

Edyta Janiak
Google Scholar Edyta Janiak
Publikacja:

Abstrakt

The Feminist Games with Autobiography

The aim of the article is showing diverse ways of reception and description of female autobiographies in the critical literary research. The author devotes exceptional attention to the feminist researchers’ approach to these texts and the reading strategies proposed by them. Tracing the feminism – female autobiography relation makes it possible to perceive mutual influences and observe evolution of the emerging discourse of the feminist literary criticism.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.