• Problem nagości, tożsamości i dorastania w dziełach współczesnych artystek

Problem nagości, tożsamości i dorastania w dziełach współczesnych artystek

Marek Śnieciński
Google Scholar Marek Śnieciński
Słowa kluczowe:
Publikacja:

Abstrakt

The Problem of Nakedness, Identity and Growing up in the works by contemporary female artists

The text discusses the oeuvre of the selected contemporary female artists, who in their works analyse the problem of nakedness, treated as a costume, metaphor or event, as well as those, who deal with issues of identity, processes of creating it and the visual media identity masks. The works by such artists as Alba d’Urbano, Vanessa Beecroft, Katarzyna Kozyra, Alina Szapocznikow, Herlinde Koelbl, Tina Bara, Eva Bertram, Ursula Rogg and Tanja Ostojič are analysed. The text includes theoretical considerations by Lynda Nead, Agata Jakubowska, Giorgio Agamben and Hans Belting.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.