• Theses to the fuss about principles

Theses to the fuss about principles

Andrzej Bator
Google Scholar Andrzej Bator
Publikacja:

Abstrakt

TEZY DO AWANTURY O PRYNCYPIA

Treścią tekstu jest przedstawiona w formie tak zwanej prozy poetyckiej wyimaginowana dyskusja na temat kondycji sztuki współczesnej, a ściśle rzecz ujmując, jej dominujących od kilku dekad cech: z jednej strony pomieszanie konwencji, labilność ideowa, wolność artystyczna czy alinearność, zaś z drugiej rezygnacja z funkcji dzieła jako próby zaspokajania sensu na rzecz wywoływania szoku estetycznego i poczucia moralnego zagrożenia.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.