• Przemycanie sensu - kilka uwag o przekładzie. Na marginesie tłumaczenia książki Bettiny Wöhrmann Biel

Przemycanie sensu - kilka uwag o przekładzie. Na marginesie tłumaczenia książki Bettiny Wöhrmann Biel

Marek Śnieciński
Google Scholar Marek Śnieciński
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.