• Puste miejsce po. Powrót do wierszy Jacka Bieruta