• Acheiropoietos jako prototyp wizerunku?

Acheiropoietos jako prototyp wizerunku?

Andrzej Bator
Google Scholar Andrzej Bator
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.