• Sztuka interaktywna vs. interakcje społeczne. Analiza strategii sztuki interaktywnej w świetle perspektyw interakcyjnych Ervinga Goffmana

Sztuka interaktywna vs. interakcje społeczne. Analiza strategii sztuki interaktywnej w świetle perspektyw interakcyjnych Ervinga Goffmana

Izabela Franckiewicz-Olczak
Google Scholar Izabela Franckiewicz-Olczak
Publikacja:

Abstrakt

Interactive Art vs. Social Interactions. Analysis of Interactive Art Strategies in the Light of Erving Goffman’s Interactional Perspectives
Izabela Franckiewicz-Olczak analyzis interactive art strategies from the perspective analyzed by Erving Goffman and described Richard W. Kluszczyński in his book entitled Interactive art: from work-instrument to interactive performance. She considers interactive multimedia art in the context of Goffman’s face-to-face analysis. The analysis includes Goffman’s conceptual net of dramatic approach, the perspectives of games and rituals and framework analysis. Kluszczyński’s divisions are descibed in the context of strategies and interactive situations. Franckiewicz- -Olczak overviewed and compared human-machine interactions interactive work and direct interpersonal interactions. The analysis refers to the numerous examples of interactive work illustrating the strategies.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.