• Wróć do mnie w dzień sądu... Opresja, rozpad, utrata. Obrazy emocji w poezji Izabeli Kawczyńskiej

Wróć do mnie w dzień sądu... Opresja, rozpad, utrata. Obrazy emocji w poezji Izabeli Kawczyńskiej

Karol Maliszewski
Google Scholar Karol Maliszewski
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.