• „Obrazowość” poetycka. Notatki o niektórych twórcach i przejawach

„Obrazowość” poetycka. Notatki o niektórych twórcach i przejawach

Karol Maliszewski
Google Scholar Karol Maliszewski
Publikacja:

Abstrakt

POETIC ‘IMAGERY’
Notes on Some Artists And Manifestations

Maliszewski analyzes the relationship between images formed by poets and images formed by visual artists. In their texts, some contemporary poets refer to ‘image-reading’. Poetic image is preceded by a literal picture – meanings are transferred in the process of inter-semiotic translation. Maliszewski is interested in trace references to photos and painted images; the traces of influencing the shape and character of a monologue. He analyzes this phenomenon based on Izabela Fietkiewicz-Paszek’s, Jacek Gutorow’s and Jacek Dehnel’s creative work.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.