Tom 171 (2020): 171, 2020

[297]

Strony redakcyjne i spis treści
171, 2020, Strony 1 - 7
Pobierz artykuł PDF
Диалектное слово: новые направления в его исследовании
171, 2020, Strony 9 - 21
Pobierz artykuł PDF
Fascination as a communication category on the Internet with reference to the Russian portal Rambler.ru
171, 2020, Strony 23 - 38
Pobierz artykuł PDF
W poszukiwaniu teorii konotacji z perspektywy tłumacza
171, 2020, Strony 39 - 46
Pobierz artykuł PDF
Leksyka specjalistyczna w tekście literackim a kompetencje tłumacza na materiale polskich przekładów powieści kryminalnych Aleksandry Marininy
171, 2020, Strony 47 - 56
Pobierz artykuł PDF
Некоторые особенности перевода мультипликационного фильма Маша и медведь на польский язык
171, 2020, Strony 57 - 66
Pobierz artykuł PDF
Nazwy owoców, jagód, grzybów i warzyw w języku rosyjskim i polskim: frazeologia, metaforyka
171, 2020, Strony 67 - 76
Pobierz artykuł PDF
Zapożyczenia w ukraińskiej terminologii mykologicznej
171, 2020, Strony 77 - 88
Pobierz artykuł PDF
O dwóch podejściach do badań dialektów miejskich w Polsce i Czechach
171, 2020, Strony 89 - 99
Pobierz artykuł PDF
Współczesny rozwój etnolektu śląskiego na tle językowych procesów emancypacyjnych w Europie
171, 2020, Strony 101 - 109
Pobierz artykuł PDF
Problemy współczesnej komunikacji językowej. Kilka uwag o budowaniu relacji nadawca–odbiorca
171, 2020, Strony 111 - 120
Pobierz artykuł PDF
Двојната определеност во македонскиот јазик
171, 2020, Strony 121 - 126
Pobierz artykuł PDF
Przymiotniki odrzeczownikowe w powieści Živko Čingo "Големата вода" i jej przekładzie na język polski
171, 2020, Strony 127 - 134
Pobierz artykuł PDF
Мотивацијата за називите за ‘ПОЛНОГЛАВЕЦ’ во македонските дијалекти врз македонскиот материјал од ОЛА
171, 2020, Strony 135 - 138
Pobierz artykuł PDF
Концепт „любовь” в паремиологических единицах русского и польского языков
171, 2020, Strony 139 - 146
Pobierz artykuł PDF
Noty o Autorach
171, 2020, Strony 147 - 149
Pobierz artykuł PDF